Archive for Tháng Sáu 27th, 2018

Thêm 31 bác sĩ trẻ tình nguyện sẽ về huyện nghèo chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Thêm 31 bác sĩ trẻ tình nguyện sẽ về huyện nghèo chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Đến nay đã có 210 bác sĩ trẻ được đào tạo bác sĩ chuyên khoa I ở nhiều chuyên ngành khác nhau. Trong đó, có 14 bác sĩ trẻ đã[Đọc tiếp…]

27/06/2018 0 bình luận Tin nóng y khoa