Chinh hình, xương khớp

Phòng khám Lão Khoa BS Phan Thị Thanh Thủy

Phòng khám Lão Khoa BS Phan Thị Thanh Thủy

Phòng khám Chỉnh hình – Nhi TS.BS Phan Đức Minh Mẫn

Phòng khám Chỉnh hình – Nhi TS.BS Phan Đức Minh Mẫn

 

Phòng mạch BS CK 2 Phan Dzư Lê Thắng

Phòng mạch BS CK 2 Phan Dzư Lê Thắng

 

Phòng khám Chỉnh hình Nhi ThS.BS Huỳnh Mạnh Nhi

Phòng khám Chỉnh hình Nhi ThS.BS Huỳnh Mạnh Nhi

   

Phòng khám Chỉnh hình Nhi BS CK 2 Võ Chiêu Tài

Phòng khám Chỉnh hình Nhi BS CK 2 Võ Chiêu Tài

 

Phòng khám Tổng quát BS Thái Thị Hồng Ánh

Phòng khám Tổng quát BS Thái Thị Hồng Ánh

 

Phòng mạch BS CK 1 Nguyễn Tôn Ngọc Huỳnh

Phòng mạch BS CK 1 Nguyễn Tôn Ngọc Huỳnh

 

Phòng mạch BS CK 2 Trương Công Dũng

Phòng mạch BS CK 2 Trương Công Dũng

   

Phòng mạch TS.BS Mai Trọng Tường

Phòng mạch TS.BS Mai Trọng Tường

 

Phòng mạch BS CK 2 Trần Thanh Mỹ

Phòng mạch BS CK 2 Trần Thanh Mỹ

 

Phòng mạch BS CK 2 Phạm Kim Thiên Long

Phòng mạch BS CK 2 Phạm Kim Thiên Long

 

Phòng mạch GS.TS.BS Võ Văn Thành

Phòng mạch GS.TS.BS Võ Văn Thành

 

Phòng mạch TS.BS Lương Đình Lâm

Phòng mạch TS.BS Lương Đình Lâm

 

Phòng mạch BS CK 1 Huỳnh Bá Lĩnh

Phòng mạch BS CK 1 Huỳnh Bá Lĩnh

 

Phòng mạch ThS.BS Trịnh Xuân Lê

Phòng mạch ThS.BS Trịnh Xuân Lê

 

Phòng mạch BS Võ Anh Quân

Phòng mạch BS Võ Anh Quân

 

Phòng mạch TS.BS Phạm Chí Lăng

Phòng mạch TS.BS Phạm Chí Lăng

 

Phòng mạch BS CK 2 Trần Quang Hiển

Phòng mạch BS CK 2 Trần Quang Hiển

 

Phòng mạch BS CK 1 Nguyễn Văn Tiến Lưu

Phòng mạch BS CK 1 Nguyễn Văn Tiến Lưu

 

Phòng mạch BS Dương Hữu Đức

Phòng mạch BS Dương Hữu Đức