Bài viết với thẻ nội dụng: "acetaminophen"

Maxedo – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Maxedo – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Tatanol Active Fast – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Tatanol Active Fast – Thuốc giảm đau, hạ sốt

17/05/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Tatanol Flu – Thuốc điều trị triệu chứng cảm cúm

Tatanol Flu – Thuốc điều trị triệu chứng cảm cúm

27/04/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Tatanol Ultra – Thuốc giảm đau

Tatanol Ultra – Thuốc giảm đau

Greatcet – Thuốc giảm đau

Greatcet – Thuốc giảm đau

Tatanol Extra – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Tatanol Extra – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Tatanol – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Tatanol – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Tatanol Plus – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Tatanol Plus – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Tatanol Codein – Thuốc giảm đau

Tatanol Codein – Thuốc giảm đau

C.c.nol – Thuốc giảm đau, hạ sốt

C.c.nol – Thuốc giảm đau, hạ sốt

Actadol Codeine – Thuốc giảm đau

Actadol Codeine – Thuốc giảm đau

ZeroCold Day – Thuốc điều trị triệu chứng cảm sốt

Rhumenol Plus Night Time – Thuốc điều trị triệu chứng cảm cúm

Rhumenol Plus Night Time – Thuốc điều trị triệu chứng cảm cúm

Rhumenol Plus Day Time – Thuốc điều trị triệu chứng cảm cúm

Rhumenol Plus Day Time – Thuốc điều trị triệu chứng cảm cúm

Rhumenol Flu 500 – Thuốc điều trị triệu chứng cảm cúm

Rhumenol Flu 500 – Thuốc điều trị triệu chứng cảm cúm

20/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Rhumenol D 500 – Thuốc điều trị triệu chứng cảm cúm

Rhumenol D 500 – Thuốc điều trị triệu chứng cảm cúm

19/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Decolgen ND – Thuốc điều trị triệu chứng cảm thông thường

Decolgen ND – Thuốc điều trị triệu chứng cảm thông thường

Coldflu-N: Thuốc điều trị cảm sốt, cảm lạnh

Coldflu-N: Thuốc điều trị cảm sốt, cảm lạnh

Coldflu-D: Thuốc điều trị cảm cúm

Coldflu-D: Thuốc điều trị cảm cúm

Actadol cold-flu: Thuốc điều trị cảm cúm, sổ mũi

Actadol cold-flu: Thuốc điều trị cảm cúm, sổ mũi

17/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác