Bài viết với thẻ nội dụng: "Actavis"

Sindoxplatin – Thuốc điều trị ung thư

Sindoxplatin – Thuốc điều trị ung thư

26/09/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Remirta – Thuốc điều trị trầm cảm

Remirta – Thuốc điều trị trầm cảm

26/09/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Renapril – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Renapril – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Olmed – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Olmed – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

26/09/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Cyclogest – Thuốc hỗ trợ pha hoàng thể ở phụ nữ hiếm muộn và thụ tinh trong ống nghiệm

Cyclogest – Thuốc hỗ trợ pha hoàng thể ở phụ nữ hiếm muộn và thụ tinh trong ống nghiệm

25/09/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Buto-Asma: Thuốc điều trị hen phế quản

Buto-Asma: Thuốc điều trị hen phế quản

25/09/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Bromokriptin – Thuốc dự phòng tiết sữa

Bromokriptin – Thuốc dự phòng tiết sữa

25/09/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Bloktiene – Thuốc điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Bloktiene – Thuốc điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

25/09/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Vinorelsin – Thuốc điều trị ung thư

Vinorelsin – Thuốc điều trị ung thư

16/09/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Torvalipin – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Torvalipin – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Luvinsta – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Luvinsta – Thuốc điều trị tăng cholesterol máu

Linkotax – Thuốc điều trị ung thư

Linkotax – Thuốc điều trị ung thư

15/09/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Lezra – Thuốc điều trị ung thư

Lezra – Thuốc điều trị ung thư

15/09/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Irprestan – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Irprestan – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Tercef – Thuốc kháng sinh

Tercef – Thuốc kháng sinh

06/09/2016 0 bình luận Kháng sinh
Tadocel – Thuốc điều trị ung thư

Tadocel – Thuốc điều trị ung thư

06/09/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Sintopozid – Thuốc điều trị ung thư

Sintopozid – Thuốc điều trị ung thư

06/09/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Sindroxocin – Thuốc điều trị ung thư

Sindroxocin – Thuốc điều trị ung thư

06/09/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Irinotesin – Thuốc điều trị ung thư

Irinotesin – Thuốc điều trị ung thư

05/09/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Gitrabin – Thuốc điều trị ung thư

Gitrabin – Thuốc điều trị ung thư

05/09/2016 0 bình luận Các thuốc khác