Bài viết với thẻ nội dụng: "Agimexpharm"

Butocox – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Butocox – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Valsgim – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Valsgim – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Ihybes – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Ihybes – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Imidagi – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Imidagi – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Agimosarid – Thuốc điều trị viêm dạ dày mạn tính

Agimosarid – Thuốc điều trị viêm dạ dày mạn tính

24/10/2016 0 bình luận Các thuốc khác

AgimFast – Thuốc điều trị viêm mũi dị ứng

12/05/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Glimegim – Thuốc điều trị tiểu đường

Glimegim – Thuốc điều trị tiểu đường

Agimfor – Thuốc điều trị Đái tháo đường

Agimfor – Thuốc điều trị Đái tháo đường

Aciclovir Agimexpharm – Thuốc kháng virus

13/12/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Agiketo – Thuốc kháng nấm

Agiketo – Thuốc kháng nấm

09/12/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Levagim – Thuốc kháng sinh

Levagim – Thuốc kháng sinh

04/12/2015 0 bình luận Kháng sinh
Rovagi – Thuốc kháng sinh

Rovagi – Thuốc kháng sinh

24/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Agitro – Thuốc kháng sinh

Agitro – Thuốc kháng sinh

18/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Agiclari – Thuốc kháng sinh

Agiclari – Thuốc kháng sinh

18/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Agimetpred – Thuốc kháng viêm

Agimetpred – Thuốc kháng viêm

Etodagim – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Etodagim – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Meloxicam Agimexpharm – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Agilecox – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Agilecox – Thuốc kháng viêm, giảm đau

Olangim – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Olangim – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

29/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Baburol – Thuốc điều trị hen phế quản

Baburol – Thuốc điều trị hen phế quản

13/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác