Bài viết với thẻ nội dụng: "ăn lá ngón tự tử"

Thông tin tiếp vụ 4 học sinh ăn lá ngón ở Lai Châu

Thông tin tiếp vụ 4 học sinh ăn lá ngón ở Lai Châu

Cả 4 học sinh ăn lá ngón tự tử ở Lai Châu đã ổn định về sức khỏe và tinh thần, được các bác sỹ cho xuất viện về nhà[Đọc tiếp…]

17/03/2017 0 bình luận Tin nóng y khoa