Bài viết với thẻ nội dụng: "ăn nhạt"

Chế độ ăn ở người suy tim

Chế độ ăn ở người suy tim

Khi bị suy tim bệnh nhân sẽ khó thở (thở nhanh), gan to, phù 2 chi dưới. Trường hợp nặng có thể phù toàn thân. Do vậy, chế độ ăn[Đọc tiếp…]