Bài viết với thẻ nội dụng: "án tử"

Bệnh nhân điều trị ung thư: Án tử cận kề vẫn phải chờ thuốc

Bệnh nhân điều trị ung thư: Án tử cận kề vẫn phải chờ thuốc

Bệnh nhân điều trị ung thư: Án tử cận kề vẫn phải chờ thuốc Bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, một số loại thuốc cung ứng cho bệnh[Đọc tiếp…]

29/03/2015 0 bình luận Thông tin y tế