Bài viết với thẻ nội dụng: "Annett Schirmer"

Phát hiện mới về trẻ sơ sinh: trẻ sơ sinh cũng biết đau

Phát hiện mới về trẻ sơ sinh: trẻ sơ sinh cũng biết đau

Theo một nghiên cứu mới của trường Đại học Oxford, trẻ sơ sinh vài ngày tuổi đã cảm nhận được sự đau đớn như người lớn. Qua kết quả chụp[Đọc tiếp…]