Bài viết với thẻ nội dụng: "áp dụng"

Áp dụng Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi: Lúng túng chờ hướng dẫn

Áp dụng Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi: Lúng túng chờ hướng dẫn

Theo kế họach, ngày 1-1-2016, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi và Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực. Ngày triển khai thi[Đọc tiếp…]

12/12/2015 0 bình luận Tin nóng y khoa