Bài viết với thẻ nội dụng: "áp lực"

Bệnh viện lo lắng vì…phải tăng viện phí

Bệnh viện lo lắng vì…phải tăng viện phí

Theo lộ trình của Bộ Y tế, bắt đầu từ tháng 3.2016, mức giá các dịch vụ y tế sẽ tăng khoảng 30% so với hiện nay, và bắt đầu[Đọc tiếp…]

20/02/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa