Bài viết với thẻ nội dụng: "Apotex"

Apo-Sulfatrim: Thuốc kháng sinh

Apo-Sulfatrim: Thuốc kháng sinh

17/12/2017 0 bình luận Kháng sinh
Apo-Cetirizine: Thuốc điều trị viêm mũi dị ứng

Apo-Cetirizine: Thuốc điều trị viêm mũi dị ứng

08/05/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Apo-Hydroxyzine: Thuốc điều trị ngứa

Apo-Hydroxyzine: Thuốc điều trị ngứa

07/05/2016 0 bình luận Các thuốc khác

Apo-Folic: Thuốc điều trị thiếu máu do thiếu acid folic

15/03/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Apo-Ferrous Sulfate: Thuốc điều trị thiếu máu do thiếu sắt

Apo-Ferrous Sulfate: Thuốc điều trị thiếu máu do thiếu sắt

04/03/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Apo-Metformin: Thuốc điều trị tiểu đường

Apo-Metformin: Thuốc điều trị tiểu đường

Apo-Chlorpropamide: Thuốc điều trị tiểu đường

Apo-Chlorpropamide: Thuốc điều trị tiểu đường

Apo-Glyburide: Thuốc điều trị tiểu đường

Apo-Glyburide: Thuốc điều trị tiểu đường

Apo-Tamox: Thuốc điều trị ung thư

Apo-Tamox: Thuốc điều trị ung thư

31/01/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Apo-Megestrol: Thuốc điều trị ung thư

Apo-Megestrol: Thuốc điều trị ung thư

31/01/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Apo-Ketoconazole: Thuốc kháng nấm

Apo-Ketoconazole: Thuốc kháng nấm

09/12/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Apo-Nitrofurantoin: Thuốc kháng sinh

Apo-Nitrofurantoin: Thuốc kháng sinh

06/12/2015 5 bình luận Kháng sinh
Apo-Doxy: Thuốc kháng sinh

Apo-Doxy: Thuốc kháng sinh

04/12/2015 0 bình luận Kháng sinh
Apo-Oflox: Thuốc kháng sinh

Apo-Oflox: Thuốc kháng sinh

27/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Apo-Norflox: Thuốc kháng sinh

Apo-Norflox: Thuốc kháng sinh

27/11/2015 0 bình luận Kháng sinh

Apo-Erythro-S: Thuốc kháng sinh

19/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Apo-Erythro-Base: Thuốc kháng sinh

Apo-Erythro-Base: Thuốc kháng sinh

19/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Apo-Cloxi: Thuốc kháng sinh

Apo-Cloxi: Thuốc kháng sinh

14/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Apo-Cefaclor: Thuốc kháng sinh

Apo-Cefaclor: Thuốc kháng sinh

07/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Apo-Prednisone: Thuốc kháng viêm

Apo-Prednisone: Thuốc kháng viêm