Bài viết với thẻ nội dụng: "Archiplan"

Làm rõ trách nhiệm vụ “chôm thiết kế bệnh viện” Đa khoa khu vực Thủ Đức

Làm rõ trách nhiệm vụ “chôm thiết kế bệnh viện” Đa khoa khu vực Thủ Đức

Sau khi báo chí phản ánh việc nhà thầu trong nước chôm phương án thiết kế của đối tác nước ngoài và “qua mặt” chủ đầu tư bệnh viện (BV) Đa[Đọc tiếp…]