Bài viết với thẻ nội dụng: "ASEAN + 3"

Asean + 3 diễn tập phòng chống bệnh Ebola

Asean + 3 diễn tập phòng chống bệnh Ebola

Bộ Y tế Việt Nam và Thái Lan vừa tổ chức diễn tập sẵn sàng đáp ứng với bệnh Ebola với sự tham gia của 11 nước ASEAN +3, những[Đọc tiếp…]

23/05/2015 0 bình luận Tin nóng y khoa