Bài viết với thẻ nội dụng: "Astra Zeneca"

Cubicin – Thuốc kháng sinh

Cubicin – Thuốc kháng sinh

06/12/2015 0 bình luận Kháng sinh
Tebranic – Thuốc kháng sinh

Tebranic – Thuốc kháng sinh

16/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Seroquel XR – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Seroquel XR – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

29/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Seroquel – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

Seroquel – Thuốc điều trị tâm thần phân liệt

29/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Rhinocort Aqua – Thuốc điều trị viêm mũi dị ứng

Rhinocort Aqua – Thuốc điều trị viêm mũi dị ứng

23/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Pulmicort – Thuốc điều trị hen phế quản

Pulmicort – Thuốc điều trị hen phế quản

15/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Symbicort Turbuhaler – Thuốc điều trị hen suyễn

Symbicort Turbuhaler – Thuốc điều trị hen suyễn

14/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Pulmicort Respules – Thuốc điều trị hen phế quản

Pulmicort Respules – Thuốc điều trị hen phế quản

14/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Bricanyl Expectorant – Thuốc điều trị ho do hen phế quản

Bricanyl Expectorant – Thuốc điều trị ho do hen phế quản

13/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Bricanyl – Thuốc điều trị hen phế quản

Bricanyl – Thuốc điều trị hen phế quản

13/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Bambec – Thuốc điều trị hen phế quản

Bambec – Thuốc điều trị hen phế quản

13/08/2015 0 bình luận Các thuốc khác
Betaloc Zok – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Betaloc Zok – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Betaloc – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Betaloc – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Zestril – Điều trị tăng huyết áp

Zestril – Điều trị tăng huyết áp

Nexium Sachet – Trị trào ngược dạ dày thực quản

Nexium Sachet – Trị trào ngược dạ dày thực quản

Nexium – Trị loét dạ dày tá tràng

Nexium – Trị loét dạ dày tá tràng

Losec – Trị loét dạ dày tá tràng

Losec – Trị loét dạ dày tá tràng