Bài viết với thẻ nội dụng: "Astrazeneca"

Forxiga – Thuốc điều trị tiểu đường

Forxiga – Thuốc điều trị tiểu đường

Faslodex – Thuốc điều trị ung thư

Faslodex – Thuốc điều trị ung thư

24/07/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Brilinta – Thuốc dự phòng huyết khối

Brilinta – Thuốc dự phòng huyết khối

23/07/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Anaropin – Thuốc gây tê

Anaropin – Thuốc gây tê

23/07/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Onglyza – Thuốc điều trị tiểu đường

Onglyza – Thuốc điều trị tiểu đường

Komboglyze – Thuốc điều trị tiểu đường

Komboglyze – Thuốc điều trị tiểu đường

Xylocaine Jelly – Thuốc gây tê

Xylocaine Jelly – Thuốc gây tê

07/05/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Marcaine Spinal Heavy – Thuốc gây tê

Marcaine Spinal Heavy – Thuốc gây tê

07/05/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Marcaine Spinal 0.5% – Thuốc gây tê

Marcaine Spinal 0.5% – Thuốc gây tê

06/05/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Marcain – Thuốc gây tê

Marcain – Thuốc gây tê

06/05/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Diprivan – Thuốc gây mê

Diprivan – Thuốc gây mê

05/05/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Emla – Thuốc gây tê

Emla – Thuốc gây tê

05/05/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Prostodin – Thuốc điều trị băng huyết sau sinh

Prostodin – Thuốc điều trị băng huyết sau sinh

10/02/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Cerviprime – Thuốc chuẩn bị cho sự giãn nở cổ tử cung

Cerviprime – Thuốc chuẩn bị cho sự giãn nở cổ tử cung

09/02/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Iressa – Thuốc điều trị ung thư

Iressa – Thuốc điều trị ung thư

04/02/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Zoladex – Thuốc điều trị ung thư

Zoladex – Thuốc điều trị ung thư

31/01/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Nolvadex – Thuốc điều trị ung thư vú

Nolvadex – Thuốc điều trị ung thư vú

31/01/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Casodex – Thuốc điều trị ung thư

Casodex – Thuốc điều trị ung thư

31/01/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Arimidex – Thuốc điều trị ung thư

Arimidex – Thuốc điều trị ung thư

31/01/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Meronem – Thuốc kháng sinh

Meronem – Thuốc kháng sinh

18/11/2015 0 bình luận Kháng sinh