Bài viết với thẻ nội dụng: "Atenolol"

Lopilcar-A: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Lopilcar-A: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Aginolol – Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Stamlo Beta – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Stamlo Beta – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Intas Amtas-AT: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Tenormin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Tenormin – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Tenocar – Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Tenocar – Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Teginol – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Teginol – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Pymealong-A: Thuốc điều trị tăng huyết áp

Pharmaniaga Atenolol – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Pharmaniaga Atenolol – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Apo-Atenol: Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Apo-Atenol: Thuốc điều trị tăng huyết áp, đau thắt ngực

Betacard – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Betacard – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Atenolol TV Pharm – Điều trị tăng huyết áp

Atenolol TV Pharm – Điều trị tăng huyết áp

Atenolol Stada – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Atenolol Stada – Thuốc điều trị tăng huyết áp

Atenolol Actavis – Điều trị tăng huyết áp

Atenolol Actavis – Điều trị tăng huyết áp