Bài viết với thẻ nội dụng: "Azithromycin"

Macromax – Thuốc kháng sinh

Macromax – Thuốc kháng sinh

24/07/2017 0 bình luận Kháng sinh
Sisocin – Thuốc kháng sinh

Sisocin – Thuốc kháng sinh

27/04/2017 0 bình luận Kháng sinh
Katrozax – Thuốc kháng sinh

Katrozax – Thuốc kháng sinh

16/04/2017 0 bình luận Kháng sinh
Azatril – Thuốc kháng sinh

Azatril – Thuốc kháng sinh

30/08/2016 0 bình luận Kháng sinh
Azicine – Thuốc kháng sinh

Azicine – Thuốc kháng sinh

14/06/2016 0 bình luận Kháng sinh

AAstrid-S Kit: Thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

03/02/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Zymycin – Thuốc kháng sinh

Zymycin – Thuốc kháng sinh

 

25/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Aziten – Thuốc kháng sinh

Aziten – Thuốc kháng sinh

25/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Azithromycin DHG – Thuốc kháng sinh

Azithromycin DHG – Thuốc kháng sinh

25/11/2015 0 bình luận Kháng sinh

Azamacin – Thuốc kháng sinh

25/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Az – Thuốc kháng sinh

Az – Thuốc kháng sinh

24/11/2015 0 bình luận Kháng sinh

Athxin – Thuốc kháng sinh

24/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Vizicin – Thuốc kháng sinh

Vizicin – Thuốc kháng sinh

21/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Zithromax – Thuốc kháng sinh

Zithromax – Thuốc kháng sinh

21/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
pms-Azimax: Thuốc kháng sinh

pms-Azimax: Thuốc kháng sinh

21/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Neazi – Thuốc kháng sinh

Neazi – Thuốc kháng sinh

21/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Nadymax – Thuốc kháng sinh

Nadymax – Thuốc kháng sinh

21/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Geozif-500: Thuốc kháng sinh

Geozif-500: Thuốc kháng sinh

20/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Azissel – Thuốc kháng sinh

Azissel – Thuốc kháng sinh

20/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Doromax – Thuốc kháng sinh

Doromax – Thuốc kháng sinh

20/11/2015 0 bình luận Kháng sinh