Bài viết với thẻ nội dụng: "B.Braun"

Propofol Lipuro 1% – Thuốc gây mê

Propofol Lipuro 1% – Thuốc gây mê

06/08/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Nutricomp Renal – Dung dịch bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân bệnh thận

Nutricomp Renal – Dung dịch bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân bệnh thận

16/07/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Nutricomp Protein – Dung dịch bổ sung protein

Nutricomp Protein – Dung dịch bổ sung protein

15/07/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Nutricomp Fiber – Dung dịch bổ sung dinh dưỡng

Nutricomp Fiber – Dung dịch bổ sung dinh dưỡng

14/07/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Nutricomp Caloric – Thuốc bổ sung năng lượng

Nutricomp Caloric – Thuốc bổ sung năng lượng

13/07/2017 0 bình luận Các thuốc khác
Etomidate-Lipuro: Thuốc gây mê

Etomidate-Lipuro: Thuốc gây mê

16/10/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Tracutil – Thuốc bổ sung nguyên tố vi lượng

Tracutil – Thuốc bổ sung nguyên tố vi lượng

07/04/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Osmofundin – Thuốc bổ sung protein

Osmofundin – Thuốc bổ sung protein

02/04/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Nutriflex Plus – Thuốc bổ sung dinh dưỡng

Nutriflex Plus – Thuốc bổ sung dinh dưỡng

02/04/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Nutriflex Peri – Thuốc bổ sung dinh dưỡng

Nutriflex Peri – Thuốc bổ sung dinh dưỡng

01/04/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Lipofundin MCT/LCT – Thuốc cung cấp dinh dưỡng qua đường tiêm truyền

Lipofundin MCT/LCT – Thuốc cung cấp dinh dưỡng qua đường tiêm truyền

31/03/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Aminoplasmal Hepa 10% – Thuốc dự phòng và điều trị bệnh lý não do gan

Aminoplasmal Hepa 10% – Thuốc dự phòng và điều trị bệnh lý não do gan

31/03/2016 0 bình luận Các thuốc khác

Ringerfundin – Thuốc bổ sung dịch ngoại bào

24/03/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Nutriflex Special – Thuốc cung cấp dinh dưỡng

Nutriflex Special – Thuốc cung cấp dinh dưỡng

11/03/2016 0 bình luận Các thuốc khác
Aminoplasmal – Thuốc dự phòng & điều trị thiếu protein

Aminoplasmal – Thuốc dự phòng & điều trị thiếu protein

07/03/2016 0 bình luận Các thuốc khác