Bài viết với thẻ nội dụng: "Bác sĩ Ciro Gargiulo"

Vụ “làm tiền trên nỗi đau của người bệnh”: Sẽ trả tiền bệnh nhân

Vụ “làm tiền trên nỗi đau của người bệnh”: Sẽ trả tiền bệnh nhân

Ngày 14 và 15.10, báo Lao Động đăng loạt bài “Phòng khám Đa khoa Bác Ái: Làm tiền trên nỗi đau của người bệnh”. Sau phản ánh trên, PKĐK Bác[Đọc tiếp…]