Bài viết với thẻ nội dụng: "bác sĩ Daniel Trương"

Bác sĩ Daniel Trương được phong hàm Giáo sư danh dự

Bác sĩ Daniel Trương được phong hàm Giáo sư danh dự

Ngày 9/4, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM diễn ra Lễ phong hàm Giáo sư Danh dự của Đại học Y Dược TPHCM cho bác sĩ Daniel Trương[Đọc tiếp…]

10/04/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa