Bài viết với thẻ nội dụng: "bác sĩ Đỗ Như Chinh"

Chủ động phát hiện bệnh lao ngay tại cộng đồng

Chủ động phát hiện bệnh lao ngay tại cộng đồng

Mặc dù còn nhiều khó khăn, năng lực chuyên môn, quản lý của một số cán bộ hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc còn nghèo[Đọc tiếp…]

01/10/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa