Bài viết với thẻ nội dụng: "Bác sĩ Đỗ Quang Huân"

Nâng cấp Khu kỹ thuật Viện Tim TPHCM

Nâng cấp Khu kỹ thuật Viện Tim TPHCM

Sáng 23/8, tại TPHCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ và cắt băng khánh thành Khu kỹ thuật Viện Tim TPHCM. Khu Kỹ thuật Viện Tim TPHCM[Đọc tiếp…]