Bài viết với thẻ nội dụng: "Bác sĩ Jean-Marcel Guillon"

Bệnh viện FV đạt chứng nhận chất lượng y tê quốc tế JCI

Bệnh viện FV đạt chứng nhận chất lượng y tê quốc tế JCI

Chứng nhận chất lượng y tế quốc tế JCI là sự công nhận Bệnh viện Pháp Việt viết tắt là FV về an toàn và chất lượng chăm sóc bệnh nhân, quản trị[Đọc tiếp…]