Bài viết với thẻ nội dụng: "Bác sĩ Lê Hoàng Quý"

Bệnh viện công đến tận nhà

Bệnh viện công đến tận nhà

Mô hình mới này đáp ứng nhu cầu của rất nhiều người, nhất là với những người bị liệt, bệnh nặng, già yếu, khó khăn trong đi lại… Theo các[Đọc tiếp…]