Bài viết với thẻ nội dụng: "bác sĩ Ngô Công Liêm"

Kỷ luật bác sĩ cắt nhầm niệu quản bệnh nhân

Kỷ luật bác sĩ cắt nhầm niệu quản bệnh nhân

Sở Y tế Thanh Hóa vừa họp hội đồng kỷ luật, thống nhất đưa ra hình thức kỷ luật đối với những cá nhân, tập thể có liên quan đến[Đọc tiếp…]

10/08/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa