Bài viết với thẻ nội dụng: "bác sĩ Nguyễn Anh Trí"

6 ngày tiếp nhận gần 4.000 đơn vị máu

6 ngày tiếp nhận gần 4.000 đơn vị máu

Ngày 11-7, sau sáu ngày xuất quân hành trình vận động hiến máu xuyên Việt, đoàn tình nguyện viên hành trình Đỏ khu vực phía Nam đã tiếp nhận gần[Đọc tiếp…]

12/07/2015 0 bình luận Tin nóng y khoa