Bài viết với thẻ nội dụng: "Bác sĩ Nguyễn Tường Quang"

Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai nối thành công bàn tay bị chém đứt lìa

Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai nối thành công bàn tay bị chém đứt lìa

Sau 6 tiếng vi phẫu, các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Thống Nhất, Đồng Nai đã nối thành công bàn tay trái bị chém đứt lìa của một[Đọc tiếp…]

12/01/2018 0 bình luận Tin nóng y khoa