Bài viết với thẻ nội dụng: "Bác sĩ Phạm Duy Tùng"

Vụ ngạt khí ở Hà Nội: Sức khỏe 3 nạn nhân vẫn đang nguy kịch

Vụ ngạt khí ở Hà Nội: Sức khỏe 3 nạn nhân vẫn đang nguy kịch

Bác sĩ Phạm Duy Tùng – người trực tiếp điều trị nói: Các nạn nhân đều nặng như nhau và đang nằm bất động và thở máy để duy trì[Đọc tiếp…]

18/09/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa