Bài viết với thẻ nội dụng: "Bác sĩ Phạm Ngọc Toàn"

Những thầy thuốc trẻ vượt 300 km đến với trẻ em vùng lũ lụt Quảng Ninh

Những thầy thuốc trẻ vượt 300 km đến với trẻ em vùng lũ lụt Quảng Ninh

Đoàn bác sĩ trẻ tình nguyện Bệnh viện Nhi Trung ương vừa hoàn thành hành trình vượt gần 300 km đến với đồng bào huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh –[Đọc tiếp…]

24/08/2015 0 bình luận Tin nóng y khoa