Bài viết với thẻ nội dụng: "bác sĩ Trần Anh Tuấn"

Lỗ hổng ‘chết người’ và tham vọng không tưởng đấu thầu thuốc

Lỗ hổng ‘chết người’ và tham vọng không tưởng đấu thầu thuốc

Ý kiến của chuyên gia cho rằng kể cả đấu thầu thuốc tập trung, đặc biệt là tại TPHCM, đang cho thấy nhiều bất cập. Trong đó, “tham vọng” muốn[Đọc tiếp…]

Phòng khám Tổng quát BS Trần Anh Tuấn

Phòng khám Tổng quát BS Trần Anh Tuấn

   

29/05/2015 0 bình luận Nội tổng quát