Bài viết với thẻ nội dụng: "Bác sĩ Trần Ngọc Hải"

Loại vi khuẩn nào đáng sợ nhất trong bệnh viện?

Loại vi khuẩn nào đáng sợ nhất trong bệnh viện?

Hiện tại đáng ngại nhất là vi khuẩn Aceinetobacter. Đây là vi khuẩn kháng với đa số các loại kháng sinh. Có bệnh thì mới phải đến bệnh viện. Nhưng[Đọc tiếp…]