Bài viết với thẻ nội dụng: "Bác sĩ Trần Thị Đoan Trang"

Báo động tái gia tăng trẻ lây nhiễm HIV từ mẹ

Báo động tái gia tăng trẻ lây nhiễm HIV từ mẹ

Báo cáo của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thành phố Hồ Chí Minh, 8 tháng của năm 2016 có 22 trẻ nhiễm HIV từ mẹ, tăng 4 ca so với[Đọc tiếp…]

16/10/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa