Bài viết với thẻ nội dụng: "bác sĩ trẻ"

Đào tạo thêm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn

Đào tạo thêm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn

Bộ Y tế vừa tổ chức Lễ khai giảng lớp chuyên khoa I (khóa 2) thuộc Dự án Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn Khóa học này gồm[Đọc tiếp…]

17/12/2015 0 bình luận Tin nóng y khoa