Bài viết với thẻ nội dụng: "Bác sĩ Văn Diệp Kim Ngân"

Bác sĩ bị hành hung: Cần lắm một tổ chức đứng ra bảo vệ họ

Bác sĩ bị hành hung: Cần lắm một tổ chức đứng ra bảo vệ họ

Hiện nay chưa có một hội nghề nghiệp nào đứng ra bảo vệ bác sĩ ngay cả khi bác sĩ bị hành hung. Người ta đều cho rằng bác sĩ[Đọc tiếp…]

21/08/2015 0 bình luận Tin nóng y khoa