Bài viết với thẻ nội dụng: "bác sĩ Viên Cát Lượng"

Xử phạt phòng khám An Khang

Xử phạt phòng khám An Khang

Tại thời điểm thanh tra, Thanh tra Sở Y tế đã phát hiện Phòng khám An Khang có các vi phạm hành chính, cụ thể là bác sĩ Viên Cát[Đọc tiếp…]

12/07/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa