Bài viết với thẻ nội dụng: "Bác sĩ Vũ Kim Hoàn"

Lãnh nạn khi chăm bệnh tâm thần

Lãnh nạn khi chăm bệnh tâm thần

Đã có nhân viên y tế ra đi vì quá khổ sở trong điều trị, chăm sóc bệnh nhân tâm thần. Không ít trường hợp nhân viên y tế bị[Đọc tiếp…]

05/08/2015 0 bình luận Tin nóng y khoa