Bài viết với thẻ nội dụng: "bác sỹ Đặng Đình Bảng"

Quá tải ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An bài toán chưa có lời giải

Quá tải ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An bài toán chưa có lời giải

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 3826/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Bệnh viện này chính thức đi[Đọc tiếp…]