Bài viết với thẻ nội dụng: "bác sỹ Dương Đức Hùng"

Cảnh báo tình trạng cha mẹ lạm dụng kháng sinh

Cảnh báo tình trạng cha mẹ lạm dụng kháng sinh

Nhiều ca nhập viện do tình trạng người dân tự ý sử dụng kháng sinh đã gióng lên hồi chuông báo động  về sự nguy hiểm của tình trạng này. Bác sỹ Nguyễn[Đọc tiếp…]