Bài viết với thẻ nội dụng: "bác sỹ Huỳnh Quốc Lâm"

?

Bao giờ Trung tâm Châm cứu An Dưỡng Quốc Lâm đi vào hoạt động?

Một dự án y tế mang nhiều ý nghĩa dân sinh, có nguồn vốn góp xây dựng của Nhà nước nhưng sau 7 năm triển khai thi công, Trung tâm[Đọc tiếp…]

13/09/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa