Bài viết với thẻ nội dụng: "Bác sỹ Mai Xuân Học"

Khẩn trương xử lý nguồn nước sinh hoạt cho người dân vùng lũ

Khẩn trương xử lý nguồn nước sinh hoạt cho người dân vùng lũ

Ngành Y tế tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương cung ứng thuốc, hóa chất và cử cán bộ đến vùng ngập lụt để xử lý nguồn nước cho người dân[Đọc tiếp…]

07/11/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa