Bài viết với thẻ nội dụng: "bác sỹ Ngô Đình Thông"

Phòng khám tư “mượn danh” bệnh viện công để hút bệnh nhân

Phòng khám tư “mượn danh” bệnh viện công để hút bệnh nhân

Theo quy định của Bộ Y tế, phòng khám tư nhân muốn ghi thêm chức danh của bác sỹ đang “làm thêm” tại phòng khám là công tác ở các[Đọc tiếp…]

17/05/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa