Bài viết với thẻ nội dụng: "Bác sỹ Trần Đăng Khoa"

Dài cổ chờ áp giá thanh toán, ra viện!

Dài cổ chờ áp giá thanh toán, ra viện!

HĐND thành phố Hà Nội vừa giám sát việc chấp hành các quy định về bảo hiểm y tế. Nhiều bất cập, bức xúc của bệnh nhân và cả chính[Đọc tiếp…]