Bài viết với thẻ nội dụng: "Bác sỹ Trần Đình Vinh"

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng: Dùng thiết bị hiện đại trong trong khám chữa bệnh

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng: Dùng thiết bị hiện đại trong trong khám chữa bệnh

Từ ngày 2-3/7, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng phối hợp Hội chẩn đoán hình ảnh y học hạt nhân Đà Nẵng, Đại học University of Texas Medical Branch (Hoa[Đọc tiếp…]