Bài viết với thẻ nội dụng: "bác sỹ Trần Thị Hương"

Vạch trần bộ mặt nữ ‘bác sỹ’ mượn danh bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh như ‘thần y’

Vạch trần bộ mặt nữ ‘bác sỹ’ mượn danh bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh như ‘thần y’

Công khai trưng biển hiệu hoạt động dưới danh nghĩa bác sỹ của bệnh viện Chợ Rẫy, vị ‘bác sỹ’ đã khám chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân hơn 1[Đọc tiếp…]

03/12/2015 0 bình luận Tin nóng y khoa