Bài viết với thẻ nội dụng: "Bắc Trung Bộ"

Xây trung tâm y tế kỹ thuật cao vùng Bắc Trung bộ ở thành phố Vinh

Xây trung tâm y tế kỹ thuật cao vùng Bắc Trung bộ ở thành phố Vinh

Nghệ An chủ trương đầu tư xây dựng và phát triển các cơ sở y tế tại thành phố Vinh trở thành Trung tâm y tế kỹ thuật cao vùng[Đọc tiếp…]

08/08/2015 0 bình luận Tin nóng y khoa