Bài viết với thẻ nội dụng: "bán BHYT"

Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc: Tham gia bán BHYT tự nguyện

Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc: Tham gia bán BHYT tự nguyện

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT tự nguyện trong việc mua BHYT và chuyển đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu, Bệnh viện Đa khoa[Đọc tiếp…]