Bài viết với thẻ nội dụng: "bán BHYT theo hộ gia đình"

Hướng dẫn bổ sung về bảo hiểm y tế hộ gia đình

Hướng dẫn bổ sung về bảo hiểm y tế hộ gia đình

Cơ quan BHXH TP.HCM vừa có văn bản gửi các đại lý thu BHYT hướng dẫn bổ sung về thu BHYT để thực hiện cho đúng Ngày 19-4, ông Cao[Đọc tiếp…]