Bài viết với thẻ nội dụng: "bán cho người dân"

Trứng nhiễm độc Sudan: Singapore từ chối, mang về bán trong nước

Trứng nhiễm độc Sudan: Singapore từ chối, mang về bán trong nước

Tại hội nghị tháo gỡ cho các doanh nghiệp ngành chăn nuôi vừa diễn ra tuần qua, một thông tin khiến Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát bất ngờ:[Đọc tiếp…]