Bài viết với thẻ nội dụng: "ban hành luật"

Shisha độc hơn thuốc lá

Shisha độc hơn thuốc lá

Hút shisha trong 1 giờ, lượng khói hít vào cơ thể tương đương với hút 100 điếu thuốc lá. Các chất gây ung thư, gây tắc nghẽn phổi mạn tính…[Đọc tiếp…]